O PROGRAMIE

Nauka pływania finansowana ze środków samorządowych miasta Poznania została zapoczątkowana w 1991 roku. Ogólne zasady programu zostały opracowane przez następujące podmioty:
• Komisję Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miasta Poznania,
• Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
• Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki.
Opracowana koncepcja zakładała kilka głównych ustaleń, które aktualne są do dzisiaj. Są to między innymi:
• W programie uczestniczą dzieci z klas II i III szkół podstawowych miasta Poznania,
• Koszty wynajmu basenu na naukę pływania są współfinansowane przez podmiot realizujący program przy użyciu środków finansowych pochodzących z Wydziały Sportu Urzędu Miasta Poznania,
• Wysokość dofinansowania wynajmu basenów oscyluje w przedziale 70-100% (w zależności od możliwości finansowych oraz ilości zgłoszonych uczestników),
• Do obowiązków szkół, które biorą udział w programie należy ewentualne dopłacenie brakujących kosztów wynajmu basenu, a także zabezpieczenie transportu oraz opieki nad dziećmi w czasie zajęć,
W latach 1991 – 2012 podmiotem realizującym program na zlecenie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania był Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki.

Od roku 2013 realizatorem odpowiedzialnym za przebieg akcji jest Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Zadanie realizowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu.

Nauka pływania realizowana jest na dziesięciu krytych pływalniach w Poznaniu:
• Atlantis,
• Chwiałkowskiego,
• City-Zen AWF,
• Dąbrowskiego,
• Gimnazjum 54,
• Olimpia,
• Posnania,
• Rataje,
• Studio Pływania Zdrowotnego,
• Termy Maltańskie.